Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Beneficiari

Beneficiari ai programelor oferite de DPPD-UTI sunt: studentii celor 11 facultati ale universitatii, personalul didactic si de conducere din învatamântul preuniversitar si superior, absolventi ai învatamântului superior, personalul si absolventii institutiilor de formare.

Admiterea studentilor sau a altor categorii de beneficiari la programul de profesionalizare pentru cariera didactica se face pe baza unui interviu prin care se urmareste evitarea profesionalizarii persoanelor cu incompatibilitati fizice cu rolul didactic, în special ale celor cu defecte cronice de vorbire.
Ultima actualizare: 26 Septembrie 2010
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.