Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Educatie permanenta

Admitere - Formare psihopedagogica program 2017-2018

Plan invatamant 2017-2018

Taxe 2017-2018

Cursurile se desfasoara pe parcursul unui an universitar atat la Nivelul I cat si la Nivelul II, in ziua de sambata.
Rezultatele examenelor se afiseaza la avizierul DPPD, corp CH, et.III-turn, langa sala CH8C.

Nivelul I:

Sambata 05.05.2018, ora 10.00, sala CH8C, et.III-turn, in corpul Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, incep cursurile la disciplina Instruire asistata de calculator (I.A.C.).

Achitare taxa inmatriculare si scolarizare Nivelul I

Taxa de scolarizare pe sem.II se achita pana pe 15 aprilie 2018.

Examen absolvire Nivelul I


Nivelului II:

Sambata 21.04.2018, ora 9.00, sala 463, et. IV, corp CH-turn, corpul Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, incep cursurile la disciplina Educatie Interculturala.

  Achitare taxa scolarizare Nivelul II absolventi ai Nivelului I

Taxa de scolarizare pe sem.II se achita pana pe 15 aprilie 2018.

Examen absolvire Nivelul II


TEMATICA SI STRUCTURA LUCRARE DE ABSOLVIRE

______________________________________________________

Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.


Ultima actualizare: 24 April 2018

______________________________________________________

Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.


Ultima actualizare: 24 April 2018
--> ©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.