Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Educatie permanenta

Admitere - Formare psihopedagogica program 2017-2018

Plan invatamant 2017-2018

Taxe 2017-2018

Cursurile se desfasoara pe parcursul unui an universitar atat la Nivelul I cat si la Nivelul II, in ziua de sambata.
Rezultatele examenelor se afiseaza la avizierul DPPD, corp CH, et.III-turn, langa sala CH8C.

Nivelul I:

Sambata 19.05.2018, ora 10.00, sala 463, et.IV-turn, in corpul Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, incep cursurile la disciplina Managementul clasei de elevi (M.C.E.).

Achitare taxa inmatriculare si scolarizare Nivelul I

Taxa de scolarizare pe sem.II se achita pana pe 15 aprilie 2018.

Cursantii care nu au achitat taxa de scolarizare prin transmiterea chitantei de plata, vor fi exmatriculati.

Examen absolvire Nivelul I - sesiunea iunie 2018


Nivelului II:

Sambata 21.04.2018, ora 9.00, sala 463, et. IV, corp CH-turn, corpul Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului, incep cursurile la disciplina Educatie Interculturala.

  Achitare taxa scolarizare Nivelul II absolventi ai Nivelului I

Taxa de scolarizare pe sem.II se achita pana pe 15 aprilie 2018.

Cursantii care nu au achitat taxa de scolarizare prin transmiterea chitantei de plata, vor fi exmatriculati.

Examen absolvire Nivelul II - sesiunea iunie 2018

Examen de absolvire Nivelul I/II - sesiunea septembrie 2018


TEMATICA SI STRUCTURA LUCRARE DE ABSOLVIRE

______________________________________________________

Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.


Ultima actualizare: 10 Iulie 2018

______________________________________________________

Vă rugăm să luaţi în considerare următoarele precizări:
  • Respectaţi la secretariat programul de lucru cu publicul;
  • Citiţi regulat avizierele departamentului (et.III, corp CH-turn), inclusiv site-ul departamentului;
  • Anunţaţi în termen de 7 zile lucrătoare orice modificare a datelor personale.


Ultima actualizare: 10 Iulie 2018
--> ©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.