Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Personal departament

DIRECTOR: Conf.univ.dr. Asandului G., email: dppd@tuiasi.ro

Secretar departament: Ing.PARASCHIV G., email: dppd@tuiasi.ro

Secretar grade didactice: Ing.POPA A.I., e-mail: gradedidactice@tuiasi.ro

Administrator patrimoniu: Ing. COSTIN M.


Cadre didactice titulare:
  1. Conf.univ.dr. Tiron E.- Psihologie, Pedagogie, Managementul clasei de elevi, Practica pedagogica
  2. Lector univ.dr. Stanciu T.-  Didactica specialitatii, Instruire asistata de calculator, Practica pedagogica
  3. Lector univ.dr. Buju S.- Psihologie, Pedagogie, Practica pedagogica
  4. Lector univ.dr. Jitaru O. -  Psihologie, Pedagogie, Practica pedagogica


Cadre didactice asociate:
  1. Prof.univ.dr. Carcea I.M.- Pedagogie, Psihologie, Practica Pedagogica
  2. Lector univ.dr. Nituca C. -  Didactica specialitatii, Instruirea asistata de calculator, Practica pedagogica
  3. Lector univ.dr. Sandu G. - Didactica specialitatii, Instruirea asistata de calculator, Practica pedagogica
  4. Lector univ.dr. Tufeanu M.- Psihologia educatiei, Pedagogie
Ultima actualizare: 6 Iunie 2018
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.