Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
Personal departament

DIRECTOR: Conf.univ.dr. Gabriel ASANDULUI, email: asandului@yahoo.com, tel.0232 278683 - int.2163

Secretar departament: Ing.Gabriela PARASCHIV, email: dppd@tuiasi.ro, tel.0232278683 - int.2162, Fax: 0232254604

Secretar grade didactice: Ing.Angelica Iuliana POPA, e-mail: gradedidactice@tuiasi.ro, tel 0232278683 - int.2187

Administrator patrimoniu: Ing. Maria COSTIN, e-mail: costin_marcela@yahoo.com


Cadre didactice titulare:
  1. Conf.univ.dr.Elena TIRON - Psihologie, Pedagogie, Managementul clasei de elevi, Practica pedagogica; email: elenadimitriutiron@gmail.com
  2. Lector univ.dr.Tudor STANCIU- Didactica specialitatii, Instruire asistata de calculator, Practica pedagogica; email: drtudsta@gmail.com, tel.0232 278683 int. 2187
  3. Lector univ.dr.Smaranda BUJU  - Psihologie, Pedagogie, Practica pedagogica; email: athos1612@yahoo.com
  4. Lector univ. dr. Jitaru Oana - Psihologie, Pedagogie, Practica pedagogica; email: oana_gavril2002@yahoo.com


Cadre didactice asociate:
  1. Prof.univ.dr.Maria I.CARCEA - Pedagogie, Psihologie, Practica Pedagogica; email: maria_carcea@yahoo.com
  2. Lect.univ.dr.ing. Costica NITUCA - Didactica specialitatii, Instruirea asistata de calculator, Practica pedagogica, email: costica_nituca@yahoo.com
  3. Lect.univ.dr.ing. Ioan Gabriel SANDU - Didactica specialitatii, Instruirea asistata de calculator, Practica pedagogica, email: gisandu@yahoo.com
  4. Lector univ.dr. Magda TUFEANU - Psihologia educatiei, Pedagogie; e-mail: tufeanumagda@yahoo.com
Ultima actualizare: 15 Februarie 2018
©Copyright 1993-2008 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toate drepturile rezervate.